Industri

GE oppfinner miniturbin som kan revolusjonere energibransjen

GE oppfinner miniturbin som kan revolusjonere energibransjen

Kraft har blitt generert gjennom bruk av turbiner i mange år nå, enten det er gjennom damp- og kullbrann eller gjennom nyere vindturbinteknologier. Et aspekt som har vedvaret gjennom alle disse teknologiske fremskrittene innen kraftproduksjon er størrelse. Turbiner som er skalerbare til store mengder produksjon er alltid store enheter og kan være ganske ineffektive. GE har laget en ny turbin som er på størrelse med et skrivebord som potensielt kan gi energi til en hel by. Dette kan revolusjonere størrelsen på moderne kraftverk og måten vi ser på moderne kraftproduksjon, ifølge Popular Mechanics.

Mens turbinen i seg selv ikke er mye, men bare et mindre design, er metoden rundt rotasjonen av turbinen helt forskjellig fra moderne teknikker. Maskinen vil bruke fluidisert CO2, skapt av tonn trykk og varme, som skaper en superkritisk væske i stand til økt kraftproduksjon. En superkritisk væske er et stoff som har blitt satt under trykk og oppvarmet forbi det kritiske punktet der grensene mellom væske og gass ikke lenger gjelder.

[Bildekilde: GE Global Research]

Den nye turbinen ville drive effektiviteten til moderne kraftverk fra en nåværende 45% til anslagsvis 50% produksjonseffektivitet. Selv om dette kanskje ikke virker så mye, kan dette bety store ting for energi når du setter det i perspektiv for hele bransjen. Den nåværende modellen er en 10 MW turbin som forhåpentligvis er skalerbar til mye større applikasjoner. Det har ikke vært mye faktisk testing rundt enheten annet enn et bevis på konseptet, men GE håper å teste videre og muligens begynne å implementere den nye teknologien senere i år.

Denne utviklingen kommer i kjølvannet av forventningen om at energibehovet vil øke med 50 prosent de neste årene, muligens drevet av fremveksten av den elektroniske tiden. Forskerne og ingeniørene bak dette prosjektet ønsker å komme foran kurven på effektivitetsdesign og ha teknologien klar for når behovet er til stede.

SE OGSÅ: Nye metalliske drivstoffstenger vil gjøre kjernekraft tryggere


Se videoen: Vindmølle stjeler norsk natur. Politiet har ikke kapasitetsproblemer, her. (November 2021).